Palupera Põhikooli tunniplaan

2020/2021 õppeaasta

Avaldatud 3. septembril 2020 


Hoides hiirekursorit õppeaine nimetusel, näeb tundi andva õpetaja nime.

Esmaspäev

1. klass 2. klass 3. klass 4. klass 5. klass 6. klass 7. klass 8. klass 9. klass

1.

eesti keel

liikumis­õpetus

liikumis­õpetus

matemaatika

ajalugu

eesti keel

inglise keel

vene keel 42

füüsika

2.

liikumis­õpetus

eesti keel

eesti keel

eesti keel

loodus­õpetus

ajalugu

vene keel 42

kirjandus

inglise keel

3.

eesti keel

matemaatika

inglise keel

liikumis­õpetus

tehnoloogia­õpetus

liikumis­õpetus T

tehnoloogia­õpetus

liikumis­õpetus T

loodus­õpetus

ajalugu

vene keel 42

4.

töö­õpetus

töö­õpetus

töö­õpetus

liikumis­õpetus

tehnoloogia­õpetus

liikumis­õpetus T

tehnoloogia­õpetus

liikumis­õpetus T

ajalugu

matemaatika

kirjandus

5

eesti keel

eesti keel

matemaatika 34

vene keel 42

matemaatika

geograafia

ajalugu

6

informaatika

matemaatika

tehnoloogia­õpetus

bioloogia

7

tehnoloogia­õpetus

Teisipäev

1. klass 2. klass 3. klass 4. klass 5. klass 6. klass 7. klass 8. klass 9. klass
1.

eesti keel

muusika

matemaatika

matemaatika

eesti keel

matemaatika

matemaatika 42

ühiskonna­õpetus

inglise keel

2.

muusika

eesti keel

eesti keel

eesti keel

kirjandus 41

ühiskonna­õpetus

vene keel 42

inglise keel

kirjandus

3.

matemaatika

inimese­õpetus

muusika

muusika

inimese­õpetus

kirjandus

informaatika

bioloogia

vene keel 42

4.

ettevõtlus­õpetus

matemaatika
arvutiklass

matemaatika
arvutiklass

inglise keel

matemaatika

loodus­õpetus

muusika

vene keel 42

ühiskonna­õpetus

5.

inimese­õpetus

loodus­õpetus

inglise keel

vene keel 42

inimese­õpetus

muusika

matemaatika

6.

muusika

inglise keel

inimese­õpetus

eesti keel

7.

inimese­õpetus

informaatika

geograafia

Kolmapäev

1. klass 2. klass 3. klass 4. klass 5. klass 6. klass 7. klass 8. klass 9. klass

1.

eesti keel

liikumis­õpetus

liikumis­õpetus

inglise keel

eesti keel 42

informaatika

eesti keel

keemia

matemaatika

2.

liikumis­õpetus

matemaatika

eesti keel

eesti keel

matemaatika 42

inglise keel

geograafia

füüsika

eesti keel

3.

kunst

kunst

kunst

kunst

loodus­õpetus

matemaatika

inglise keel

eesti keel

informaatika

4.

matemaatika

loodus­õpetus

inglise keel

käsitöö ja kodundus

käsitöö ja kodundus

liikumis­õpetus P

käsitöö ja kodundus

liikumis­õpetus P

loodus­õpetus

kirjandus

füüsika

5.

eesti keel

eesti keel

käsitöö ja kodundus

käsitöö ja kodundus

liikumis­õpetus P

käsitöö ja kodundus

liikumis­õpetus P

kirjandus

matemaatika

keemia

6.

matemaatika

matemaatika

matemaatika


arvutiklass

eesti keel

matemaatika

inglise keel

geograafia

7.

käsitöö ja kodundus

liikumis­õpetus P

käsitöö ja kodundus

liikumis­õpetus P

käsitöö ja kodundus

liikumis­õpetus P

8.

käsitöö ja kodundus

liikumis­õpetus P

käsitöö ja kodundus

liikumis­õpetus P

liikumis­õpetus P

Neljapäev

1. klass 2. klass 3. klass 4. klass 5. klass 6. klass 7. klass 8. klass 9. klass

1.

eesti keel

eesti keel

muusika

muusika

matemaatika 42

loodus­õpetus

inglise keel

füüsika

ajalugu

2.

matemaatika

muusika

matemaatika

matemaatika

kirjandus 42

inglise keel

eesti keel

ajalugu

matemaatika

3.

loodus­õpetus

inglise keel

loodus­õpetus

loodus­õpetus

eesti keel 42

muusika

bioloogia

eesti keel

karjääri­õpetus

4.

muusika

matemaatika

eesti keel

eesti keel

ajalugu

eesti keel

matemaatika 42

matemaatika

bioloogia

5.

inglise keel

matemaatika

ajalugu

geograafia

muusika

6.

ajalugu

tehnoloogia­õpetus

liikumis­õpetus T

liikumis­õpetus T

tehnoloogia­õpetus

liikumis­õpetus T

7.

tehnoloogia­õpetus

liikumis­õpetus T

liikumis­õpetus T

liikumis­õpetus T

Reede

1. klass 2. klass 3. klass 4. klass 5. klass 6. klass 7. klass 8. klass 9. klass

1.

eesti keel

liikumis­õpetus

matemaatika

matemaatika

inglise keel

kunst

vene keel 35

matemaatika

keemia

2.

liikumis­õpetus

eesti keel

ettevõtlus­õpetus

ettevõtlus­õpetus

matemaatika

vene keel 35

kirjandus

inglise keel

kunst

3.

kunst

töö­õpetus

töö­õpetus

inglise keel

eesti keel

loodus­õpetus

matemaatika

kunst

matemaatika

4.

matemaatika

eesti keel

inglise keel

liikumis­õpetus

liikumis­õpetus

matemaatika

kunst

keemia

vene keel35

5.

matemaatika

eesti keel

eesti keel

kunst

kirjandus

geograafia

vene keel 35

inglise keel

ÕPETAJAD:

Tiina Aarna

Margit Aigro

Reet Allak

Relika Kalbus

Kaire Kompus

Külli Laidva

Kairit Leesalu

Raul Lehismets

Tiiu Rohtla

Valdis Meos

Urve Sarv

Malika Illison

Arvet Silk

Riina Tark

Taimur Treier

Marika Viks